Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XVIII maslahaty geçiriler

10:4717.10.2015
0
340
Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň  XVIII maslahaty geçiriler

24-nji oktýabrda Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň  XVIII maslahaty geçiriler. Maslahata gatnaşmak üçin dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan türkmenleriniň wekilleri paýtagtymyza geler.

Maslahatyň gün tertibine Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň alyp barýan işlerine degişli we ýer ýüzüniň türkmenleriniň arasynda medeni – gumanitar gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek baradaky meseleler giriziler. Däbe görä, daşary ýurtly watandaşlarymyz, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçiriljek dabaralara gatnaşarlar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň