Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysy FIFA-nyň reýtinginde bir basgançak ýokary göterildi

15:4731.08.2023
0
36542

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) zenanlar ýygyndylarynyň arasyndaky reýting sanawyny täzeledi.

Şwesiýanyň ýygyndysynyň taryhynda ilkinji gezek sanawyň başyna geçmegi esasy täzelikdir. Ikinji orunda şu ýylky dünýä çempiony Ispaniýanyň, üçünji orunda bolsa ABŞ-nyň ýygyndylary bar.

Kamil Mingazow tarapyndan tälim berilýän Türkmenistanyň ýygyndysy ozalky ornuny bir basgançak ýokary galdyryp, 136-njy orna göterildi. Milli ýygyndy reýtingde Gabon bilen Liwanyň aralygynda ýerleşýär.

Reýtingiň AFK sebitinde ilkinji üçlügi Ýaponiýanyň, Awstraliýanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň ýygyndylary düzýär. Türkmenistan bu sebitde 27-nji orunda.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň