Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň we Tsukuba uniwersitetiniň arasynda akademiki hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

17:5810.08.2023
0
48148
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň we Tsukuba uniwersitetiniň arasynda akademiki hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy
Surat: mfa.gov.tm

Şu gün Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow Tsukuba uniwersitetiniň prezidenti Kýosuke Nagata bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşykda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň we Tsukuba uniwersitetiniň arasynda akademiki hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda habar berilýär.

Habarda bellenilişi ýaly, taraplar talyplaryň we mugallymlaryň alyş-çalşygyny güýçlendirmeklige, bilelikdäki gözleg taslamalaryny we ylmy maslahatlary guramaklyga çuňňur gyzyklanma bildirdiler.

Taraplar geljekde hyzmatdaşlygy has-da ösdürmekligiň ýollary barada hem pikir alyşdylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň