Soňky habarlar

Arhiw

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy wiza üçin anketany elektron görnüşe geçirer

11:0519.07.2023
0
64659

2023-nji ýylyň 1-nji awgustyndan Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy wiza bermek üçin täze düzgünleri girizdi. Indi rus wizasyny almak üçin visa.kdmid.ru web sahypasynda elektron anketany doldurmaly we q.midpass.ru elektroniki nobatda resminamalaryň kabul edilişine ýazylmaly.

Russiýanyň diplomatik wekilhanasynyň resmi «Telegram» kanalyna görä, indi wiza almak üçin golýazma anketalar kabul edilmeýär.

Ilçihana şeýle çäreleriň Russiýa gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlaryna wiza bermek işini çaltlaşdyrmaga we ýeňilleşdirmäge ýardam etjekdigini belleýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň