Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň topary «Ýüpek ýoly — 2023» halkara rallisine gatnaşar

12:3429.06.2023
0
21635

5-nji iýulda «Ýüpek ýoly — 2023» halkara rallisi badalga alar. Oňa gatnaşyjy toparlar 5 müň kilometrden gowrak ýola çykmazdan ozal tehniki barlaglardan geçerler. Ralli 15-nji iýulda Kremlinde tamamlanar.

Ralli Russiýanyň 13 sebitiniň çäginde geçýär. Ýoluň umumy uzynlygy 5 müň 247 kilometre barabardyr. Bäsdeşler ýoluň 2 müň 277 kilometrini tehniki taýdan talap edilýän dürli ýol şertleri bilen ýüzbe-ýüz bolmaly bolarlar.

«Ýüpek ýoly — 2023» halkara rallisine birnäçe kategoriýada bäsleşýän 98 sany ekipažyň gatnaşmagyna garaşylýar. Oňa 23 döwletden — Türkmenistandan, Russiýadan, Belarusdan, Şweýsariýadan, Fransiýadan, Italiýadan, Serbiýadan, Ysraýyldan, Kiprden, Siriýadan, Owganystandan, Liwandan, Yrakdan, Albaniýadan, Moldowadan, Hytaýdan, Latwiýadan, Litwadan, Eýrandan, Abhaziýadan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan, Gazagystandan ekipažlar gatnaşar.

Geçen ýyl Russiýa Federasiýasynda guralan «Ýüpek ýoly — 2022» halkara rallisiniň ýolsuz ýerden hereket edýän ulaglaryň ýaryşynda türkmen türgenleri Merdan Toýlyýew bilen Şöhrat Toýlyýew birinji orny eýelemegi başardy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň