Soňky habarlar

Arhiw

Diplomatic World institutynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçihanasyna bardylar

15:3728.06.2023
0
32972

Şu gün Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine gelmegiň öňüsyrasynda Brýusselde ýerleşýän Diplomatic World institutynyň baş müdiri Barbara Ditrih hem-de Merkezi Aziýa boýunça hünärmeni we bu edaranyň taslama menejeri Alberto Türkstra dagy Belgiýadaky Türkmenistanyň ilçihanasyna baryp gördüler.

Barbara Ditrih we Alberto Türkstra wideoýüzlenmesini ýazga aldylar, onda Arkadag şäheriniň açylyşy bilen baglanyşykly ýürek joşgunlaryny beýan etdiler.

Alberto Türkstra Arkadag şäher taslamasynyň innowasiýasyna we uzakmöhletleýin taslamasyna ünsi çekdi. Ol şähere diňe bir Türkmenistan üçin däl, eýsem Merkezi Aziýa sebiti üçin hem özboluşly taslama hökmünde ýokary baha berdi.

Türkstra şäheriň özboluşly taslamasynyň sebit we ondan daşarda täze ölçeg döredjekdigine ynanýar. Şäher awtomatlaşdyryş we sanlaşdyrmak bilen baglanyşykly iň oňat tejribeleri öz içine alýar we bu şäheriň ösüşine şübhesiz oňyn täsir eder.

Diplomatic World-nyň wekilleriniň wideo habaryny şu ýerden görüp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň