Soňky habarlar

Arhiw

Hytaýda dünýäde ilkinji dolandyrylýan uçýan tarelkany synagdan geçirdiler

11:0721.06.2023
0
29940

Hytaýyň Şençžen şäherinde dünýäde ilkinji dolandyrylýan uçýan tarelka synagdan geçirildi. Doly elektrikleşdirilen uçarmanly enjamy ýerli tehnologiýa kompaniýasy döretdi diýip, «MIR 24» ýazýar.

«iUFO» diýlip at berlen enjam «Shenzhen UFO Flying Saucer Technology» tehnologiýasy boýunça döredildi. Onuň alty sany howa çykaryjysy hem-de dik uçmak we gonmak üçin 12 sany perli nurbaty bar, şeýle-de ol uçarman üçin orun bilen üpjün edilendir. Wideogörnüşlerde onuň asmana galşy we sport meýdançasynyň üstünde saklanyp durandygy görünýär.

Enjam 200 metr beýiklige galyp, 15 minutlap uçmaga ukyplydyr. Enjamy dörediji He Çžunsýaonyň sözlerine görä, häzirki iki adamlyk «iUFO» enjamyny geljekde dört adam üçin ulaltmak isleýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň