Soňky habarlar

Arhiw

TFF-niň kubogy ― 2023: «Merw» bilen «Şagadam» ikinji ýeňşini gazanmak üçin meýdana çykýarlar

11:4708.06.2023
0
25315

Şu gün Aşgabadyň etegindäki Bagyr ýaşaýyş toplumyndaky stadionda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň kubogynyň 2-nji tapgyrynyň çägindäki «Merw» ― «Şagadam» duşuşygy geçiriler.

TFF resmi saýtynda duşuşygyň agşam sagat 18-de başlanjakdygyny habar berdi.

Ýaryşa toparlaryň ikisi hem ýeňiş bilen başlady. «Merw» «Aşgabady» 4:1 hasabynda ýeňen bolsa, «Şagadam» «Energetikden» 1:0 hasabynda üstün çykdy. Şu gün toparlaryň haýsy ýeňiş gazansa, birinji ornuň ýeke-täk eýesi bolmaga mümkinçilik bar.

TFF-niň kubogy ― 2023-iň ýeňijisi 14-nji iýunda belli bolar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň