Soňky habarlar

Arhiw

Ýuriý Rogusskiý Merkezi Aziýanyň birinjiliginde türkmen ýygyndysynyň üstünlikli çykyşy barada pikirlerini paýlaşdy

23:5706.06.2023
1
23497

Türkmenistanyň tennis boýunça ýetginjekler ýygyndysynyň baş tälimçisi Ýuriý Rogusskiý türkmen türgenleriniň Merkezi Aziýanyň birinjiligindäki üstünlikli çykyşy barada pikirlerini beýan etdi.

Ol 2-nji tapgyrda Owganystanyň ýygyndysy bilen geçirilen duşuşykdan soň TDH-nyň habarçysyna:

― Bu gezekki oýun biziň üçin ýeňil geçdi. Sport ýaryşynyň Gyrgyzystanyň topary bilen geçiren ilkinji duşuşygymyzda, biziň toparymyzyň agzalarynyň hereketlerinde gowy netijeler üçin uly jogapkärçilik we tolgunma duýuldy. Elbetde, 4 müň tomaşaçyly uly ýaryş zalynda çykyş etmek örän tolgundyryjy boldy. Muňa garamazadan topar agzalary başlangyç tolgunma hötde gelip, geçirilen 3 oýunda gyrgyz tarapyna diňe 3 utuk gazanmaga maý berdiler ― diýip, gürrüň berdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Irina_ira ( 07.06.2023 )

Первая ракетка, а не ракета

0