Soňky habarlar

Arhiw

Ýokary liga ― 2023: 1-nji tapgyrda haýsy eminler işlär?

14:0313.04.2023
0
36158

Ertir türkmenistanly futbol janköýerleriniň sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol möwsümine badalga berilýär. TFF ýurduň çempionatynyň birinji tapgyrynda işlejek eminler baradaky maglumatlary paýlaşdy.

14.04.2023 ý. (anna)

«Köpetdag» – «Şagadam». Duşuşygyň emini: Ç.Gurbanow (Aşgabat ş.), kömekçi eminler: Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.), ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Mary ş.), gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.).

15.04.2023 ý. (şenbe)

«Altyn asyr» – «Nebitçi». Duşuşygyň emini: A.Begnazarow (Mary ş.), kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), R.Isaýew (Mary ş.), ätiýaçdaky emin: A.Jumaýew (Mary ş.), gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.).

«Merw» – «Aşgabat». Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.), kömekçi eminler: A.Gurbanow (Aşgabat ş.), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.), ätiýaçdaky emin: W.Baluýans (Türkmenabat ş.), gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş.).

“Ahal” – “Energetik”. Duşuşygyň emini: N.Garajaýew (Aşgabat ş.), kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), R.Ereşow (Türkmenabat ş.), ätiýaçdaky emin: M.Gulmuhamedi (Aşgabat ş.), gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň