Soňky habarlar

Arhiw

Hindistanyň Aşgabatdaky ilçihanasy tomusky ýoga meýilnamasyny paýlaşdy

17:1804.04.2023
0
55244

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabatdaky «Bagtyýarlyk» sport toplumynda ýerleşýän Ýoga we adaty lukmançylyk merkeziniň ýoga sapaklarynyň tomusky tertibini paýlaşdy.

Sapaklary ýoga mugallymy hanym Nilam Wats alyp barýar.

Ilçihananyň sosial ulgamlarynda berlen habara görä, ýogany gündelik durmuşynyň bir bölegine öwürmek isleýän her bir adam sapaklara ýazylyp biler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň