Soňky habarlar

Arhiw

«Koton kids» türkmenistanlylary çagalar üçin gyş eşikleriniň arzanladyşyna çagyrýar

10:5830.03.2023
0
28137

«Koton kids» çaga egin-eşigi dükanynda gyşky egin-eşik toplumynyň ähli görnüşlerine 50% arzanladyş yglan edildi.

Dükan dürli görnüşli biçüwli, owadan şekiller ýerleşdirilen hem-de açyk reňklerdäki ýokary hilli we amatly egin-eşik nusgalaryny hödürleýär. Haryt nyşanynyň önümleri 2 ýaşdan 14 ýaşa çenli çagalar üçin niýetlenendir.

«Koton kids» dükany ähli doglan gününi belleýänler üçin goşmaça 5% arzanladyş berýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlary:

  • salgysy: Aşgabat, «Berkarar» SDAM, 2-nji gat;
  • telefon (+993 61) 64 39 85;
  • sosial ulgamdaky sahypasy.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň