Arhiw

Türkmenistan rus bazarlaryna 17 müň tonna golaý pomidor eksport etdi

12:2123.03.2023
0
28472
Türkmenistan rus bazarlaryna 17 müň tonna golaý pomidor eksport etdi
Surat: aussiedlerbote.de

Türkmenistan Russiýanyň bazarlaryna pomidor üpjünçiliginiň möçberini ýylyň-ýylyna artdyrýar. 2023-nji ýylyň başyndan bäri bolsa Moskwa sebitine Türkmenistanda öndürilen pomidorlaryň 17 müň tonna golaýy ugradyldy.

«Rosselhoznadzor»-yň Moskwa we Tula sebitleri boýunça edaralarynyň hünärmenleri Türkmenistandan Moskwa sebitiniň çägine iberilen pomidor tapgyrlaryna karantin-fitosanitar gözegçiligini amala aşyrdylar.

Bütin Russiýa Ösümlik Karantin Merkeziniň (FGBU «VNIIKR») hünärmenleri bu önümleriň karantin-fitosanitar talaplaryna laýyk gelýändigini tassyklaýan barlaghana gözleglerini geçirdiler. Gözegçilikden üstünlikli geçensoň, pomidorlar erkin satuwa çykaryldy diýlip, habarda bellenilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň