Soňky habarlar

Arhiw

Katardaky dünýä çempionatynyň Kubogy Ýer ýüzüne syýahatyny tamamlady

14:5215.11.2022
0
15912

Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň kubogy 51 döwlete amala aşyran syýahatyny tamamlady. Bu syýahatda Ýer ýüzünden müňlerçe janköýerler 20-nji noýabrda başlanjak mundialyň kubogynyň asyl nusgasyny synlamak mümkinçiligini aldylar.

Agramy 6,142 kilograma ýetýän kubok arassa altyndan ýasalandyr. Häzirki kubogyň dizaýny 1974-nji ýylda taýýarlanyldy.

Kubok 18-nji dekabrda geçirijek finalda ýeňijä gowşurylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň