Arhiw

«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlary üçin petekleriň onlaýn satuwyny ýola goýdy

09:5015.11.2022
0
37615
«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlary üçin petekleriň onlaýn satuwyny ýola goýdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara uçuşlar üçin resmi web sahypasy arkaly petek satuwyny ýola goýdy.

Awiakompaniýanyň resmi saýtynda «Gadyrly ýolagçylar! Halkara howa gatnawlary üçin petekleri onlaýn görnüşinde satyn alyp bilersiňiz» diýilýär.

Petekleri Türkmenistanda berlen «Altyn Asyr», «Visa» we «Mastercard» bank kartlary arkaly satyn alyp bolýar.

«Android» we «iOS» platformalarynda ykjam programmany ulanýanlar bolsa programmanyň täze görnüşini ýükläp almalydyrlar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Dubaýa (BAE), Maýn boýundaky Frankfurta (Germaniýa), Stambula (Türkiýe), Kazana (Tatarstan, RF) we Moskwa (RF) yzygiderli gatnawlary amala aşyrýar. Häzirki wagtda bu ugurlara petekler elýeterlidir.

Bahalar 2022-nji ýylyň 15-nji noýabry

  • Aşgabat (ASB) — Dubaý (DXB): 5784 manat 6 teňňe
  • Aşgabat (ASB) — Maýn boýundaky Frankfurt (FRA): 8225 manat
  • Aşgabat (ASB) — Stambul (IST): 6825 manat
  • Aşgabat (ASB) — Moskwa (DME): 6858 manat 3 teňňe
  • Aşgabat (ASB) — Kazan (KZN): 6833 manat 8 teňňe
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň