Soňky habarlar

Arhiw

TÝL - 2022: "Ahal" "Köpetdagy" uly hasap bilen ýeňdi

20:3005.10.2022
0
21573
TÝL - 2022: "Ahal" "Köpetdagy" uly hasap bilen ýeňdi

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 12-nji tapgyrynyň jemleýji oýun gününde bir duşuşyk geçirildi.

Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda «Ahal» «Köpetdagy» kabul etdi. Bu duşuşykda döreden mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanan “Ahal” 4:2 hasabynda üstün çykdy.

Gazanan bu ýeňşinden soň utugyny 32-ä ýetiren “Ahal” ýaryş tertibinde birinji orny eýelemegini dowam edýär. 18 utugy bolan “Köpetdag” ýaryş tertibiniň dördünji ornunda ornaşdy.

27 hem-de 22 utukdan toplan “Altyn Asyr” bilen “Merw” toparlarynyň ikinji, üçünji orunlary eýeleýändiklerini ýatladýarys.

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň duşuşyklary 7-njy hem-de 8-nji oktýabrda geçiriler: “Aşgabat” – “Altyn Asyr”, “Nebitçi” – “Energetik”, “Merw” – “Ahal”, “Köpetdag” – “Şagadam”.

12-nji tapgyryň duşuşygy:

“Ahal” – “Köpetdag” – 4:2

Gollar: 13 Hoşgeldi Hojowow, 38 Didar Durdyýew, 49, 55 Arslanmyrat Amanow – 23 Şamämmet Hydyrow, 65 Begenç Akmämmedow.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň