Arhiw

«Belawiýa» Türkmenistana uçuşlaryny gaýtadan dikelder

21:1303.10.2022
0
48168

Belarusyň «Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçuşlaryny täzeden başlamagy meýilleşdirýär diýip, Belarusyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi web sahypasy habar berýär.

«Belawiýa» awiakompaniýasy Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugurlary boýunça uçuşlary amala aşyrar. Gatnawlar sişenbe güni Minskden Türkmenbaşy, çarşenbe güni Türkmenbaşydan Minsk aralygynda bolar.
Ilkinji uçuşyň 2022-nji ýylyň 11-12-nji oktýabrynda bolmagyna garaşylýar.

Goşmaça maglumat üçin Belarusyň ilçihanasy «Belawiýa» awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky wekilhanasyna ýüz tutmagy maslahat berýär: 2028 köçe (A.Gowşudowa), 50/2 bina, 2-nji gat («Teke ​​bazary», Ak Deňiz binasy, 2-nji gat)

  • Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +99312926409;
  • E-poçta: ashgabat@belavia.by

Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda yzygiderli gatnawlaryň global pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadylandygyny ýatladýarys. «Belawiýa» hepdede bir gezek «Boeing 737» uçarynda Minsk —Aşgabat — Minsk aralygy boýunça yzygiderli uçuş amala aşyrdy.

Häzir wagtda «Belawiýa» sekiz ýurtdaky 16 howa menziline gatnawlary amala aşyrýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň