Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen Radioda türkmen dilindäki aýdymlar elýeterli edildi

18:2401.10.2022
0
31501
Türkmen Radioda türkmen dilindäki aýdymlar elýeterli edildi

iOS we Android ulgamlary üçin niýetlenen Türkmen Radio mobil goşundysyna diňe türkmen dilindäki aýdymlary diňlemek mümkinçiligi hem goşuldy. Indi bu bölüm arkaly meşhur ýerine ýetirijileriň birnäçesiniň aýdymlaryny diňläp bilersiňiz.

Bu mobil goşundynyň Türkmenistanyň radioýaýlymlarynyň ählisini diňlemäge mümkinçilik berýändigini ýatladýarys. Munuň üçin mobil telefonyň Internete birikdirilen bolmagy zerurdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň