Soňky habarlar

Arhiw

Beglow Aşgabatda gurulýan sil suwlaryny sowujy topluma baryp gördi

21:2829.09.2022
0
29729
Beglow Aşgabatda gurulýan sil suwlaryny sowujy topluma baryp gördi

Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow Türkmenistana resmi sapary wagtynda Aşgabatda gurulýan sil suwlaryny sowujy toplumda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Häzirki wagtda Aşgabadyň günorta böleginde Sankt-Peterburgyň «Wozroždeniýe» kompaniýasy tarapyndan gurulýan toplumda işler tamamlaýjy tapgyrda barýar.

Beglow suw göteriji stansiýasynyň işleýiş usuly bilen tanyşdy, zeýkeş kanalynyň bölümini gözden geçirdi.

Toplumyň gurluşygyna 2020-nji ýylyň mart aýynda girişilendigini ýatadýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň