Soňky habarlar

Arhiw

Daşoguzyň teatry täze aýdym-sazly eseri sahnalaşdyrdy

09:4928.09.2022
0
17511
Daşoguzyň teatry täze aýdym-sazly eseri sahnalaşdyrdy

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatry ýazyjy we dramturg Hemra Şiriň eseri esasynda «Azaşan owlak» atly aýdym-sazly sahna oýny goýuldy.

«Türkmenistan: Altyn asyr» neşiriniň ýazmagyna görä, bu eser ýurduň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna teatryň sowgady boldy. Eseriň režissýory Guwanç Baýmedowdyr.

«Çagalar ― geljekki biz. Olar tertipli bolmaly we tertipli bolmaga çagyrýan edebiýat bilen ýakyndan tanyşmaly. Hemra Şiriň ertekisi bolsa hut şeýle eser» diýip, režissýor neşiriň habarçysy bilen pikirlerini paýlaşdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň