Arhiw

Aşgabatda Russiýanyň «Ural» tans topary çykyş eder

17:0922.09.2022
0
23286
Aşgabatda Russiýanyň «Ural» tans topary çykyş eder

25-nji sentýabrda Çelýabinsk döwlet filarmoniýasynyň «Ural» horeografiki topary Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda çykyş eder.

«Türkmenistan: Altyn asyr» neşiriniň ýazmagyna görä, döredijilik topary türkmen tomaşaçylaryna halk döredijiliginiň tans eserleriniň birnäçesini sowgat getirdi.

«Ural» ― Çelýabinsk sebitinde we tutuş Uralda meşhur tans toparlarynyň biridir.

Topar halkara we bütin Russiýa derejesinde abraýly baýraklara we Hormat hatlaryna eýe boldy.

Konsert sagat 19:00-da başlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň