Soňky habarlar

Arhiw

«Lion Wings» kompaniýasynyň Türkmenistandaky dileri Ýaponiýanyň we Indoneziýanyň ýokary hilli hojalyk himiýa serişdelerini hödürleýär

12:4417.09.2022
0
33830
«Lion Wings» kompaniýasynyň Türkmenistandaky dileri Ýaponiýanyň we Indoneziýanyň ýokary hilli hojalyk himiýa serişdelerini hödürleýär

«Lion Wings» Türkmenistanda täsirli we howpsuz arassaçylyk işlerini geçmek üçin hojalyk himiýa serişdeleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär.

«Lion Wings» kompaniýasynyň resmi dileriniň Aşgabatdaky dükanynda onlarça haryt hödürlenýär, olaryň hatarynda kir ýuwujy serişde (poroşok), kondisionerler we ütüklemegi ýeňilleşdiriji spreýler, aýna arassalaýjy serişdeler, gap-gaç we pol ýuwujy serişdeler, hammamlary, rakowinalary zyýansyzlandyrmak üçin arassalaýjy serişdeler we ş.m. bar.

«Lion Wings» haryt nyşany bilen öndürilýän ähli önümleriň gipoallergen bolmagyna, sertifikatlaşdyrylmagyna hem-de halkara hil we howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmegine aýratyn üns berilýär.

Şeýle hem ýapon-indoneziýaly öndüriji hojalyk himiýa serişdeleriniň düzümini serişdeler az sarp edilip, arassaçylyk işleri ýokary derejede täsirli bolar ýaly edip taýýarlaýar.

«Lion Wingsiň» önümleri bilen Aşgabat şäheriniň G.Kuliýew (öňki Obýezdnaýa) köçesiniň ugrunda ýerleşýän «Peýkam» binasynda ýa-da sosial ulgamdaky sahypasy arkaly tanşyp we satyn alyp bilersiňiz.

Telefonlar: (+993 65) 53 86 44, (+993 62) 32 44 33.

Şeýle hem «Lion Wingsiň» harytlaryny türkmen internet-dükanlary arkaly sargyt edip bilersiňiz: ynamdar.com, arzanal.com.tm, 100haryt.com.tm.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň