«Döwletli-Döwran» KazBuild ― 2022 halkara sergisine gatnaşýar

14:5607.09.2022
0
10788
«Döwletli-Döwran» KazBuild ― 2022 halkara sergisine gatnaşýar

Şu gün Almaty şäherinde däbe öwrülen KazBuild halkara gurluşyk we inerýer sergisi öz işine başlady. 9-njy sentýabra çenli dowam etjek çäre «Atakent» sergi toplumynda geçirilýär.

Gazagystanyň ýylyň dowamynda iň iň gerimde geçirýän sergileriniň biri bolan KazBuild ― 2022-ä ýurdumyzdan «Döwletli-Döwran» kärhanasy wekilçilik edýär.

«Döwletli-Döwran» öz işlerini Lebap welaýatynda alyp barýar. Bu ýerde ispan, italýan we ýapon tehnikalary ornaşdyrylan, bir gije-gündizde 550 tonna önümi gaýtadan işläp, 200 müňe çenli kerpiç öndürip bilýän kuwwatly kärhana işledilýär.

2006-njy ýylda Hojambaz etrabynda düýbi tutulan «Döwletli-Döwran» kärhanasy geçen ýyllarda, esasan, kerpiç önümçiligi bilen meşgullandy. 2020-nji ýylda Halaç etrabynyň çäginde açylan keramiki kerpiç öndürýän döwrebap kärhana «Döwletli-Döwranyň» işindäki täze sahypa öwrüldi.

Kärhananyň wekilleri Gazagystandaky sergide 6 reňkdäki klinker kerpiçlerini görkezýärler.

Ýeri gelende aýtsak, halkara sergä 21 döwletden 150-den gowrak kompaniýanyň wekilleri gatnaşýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň