Soňky habarlar

Arhiw

Türki döwletleriň guramasy Karabah forumyny geçirer

17:3324.08.2022
0
27874
Türki döwletleriň guramasy Karabah forumyny geçirer

Azerbaýjanyň medeni paýtagty bolan Şuşa şäherinde Karabah işewürlik forumy geçiriler. Çäräni sentýabr aýynda geçirmek meýilleşdirilýär. Bu foruma Türki döwletleriň guramasynyň (TDG) agzalarynyň we synçy ýurtlarynyň işewürleri gatnaşarlar ― diýip, interfax.az ýazýar.

TDG-niň söwda-senagat edarasy Şuşadaky forumyň 16-njy sentýabrda geçiriljekdigini ýazýar.

Häzirki wagtda Azerbaýjan, Özbegistan, Gyrgyzystan, Türkiýe we Gazagystan bu guramanyň agzalarydyr. Türkmenistan bilen Wengriýa bolsa synçy döwlet hökmünde gatnaşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň