Soňky habarlar

Arhiw

TDHÇMB halkara laýyklyk şahadatnamasyna mynasyp boldy

18:4212.08.2022
0
3750
TDHÇMB halkara laýyklyk şahadatnamasyna mynasyp boldy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy Halkara standartlaşdyryş guramasynyň laýyklyk şahadatnamasyny aldy.

Ygtybarly hil gözegçilik ulgamyna şaýatlyk edýän resminama SGS kompaniýasynyň garaşsyz bilermen wekili tarapyndan gowşuryldy — diýip, «MIR 24» ýazýar.

Türkmen alyş-çalyş kompaniýasy bu laýyklyk şahadatnamasyna 2019-njy ýylda hem mynasyp bolupdy. Onuň nobatdaky gezek berilmegi Türkmenistanyň DHÇMB-niň işlriniň halkara standartlaryna laýyk gelýändigini tassyklady.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň