Soňky habarlar

Arhiw

Agyr atletikaçy Ýulduz Jumabaýewa Türkmenistanyň V Yslam Raýdaşlygy oýunlaryndaky ilkinji medalyny gazandy

09:0012.08.2022
0
4546

V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň agyr atletika boýunça ýaryşlarynda 49 kilogram agram derejesinde çykyş eden Ýulduz Jumabaýewa bürünç medallaryň üçüsini gazandy.

Ýulduz silterläp 74 kg, ştangany itekläp galdyrmakda bolsa 93 kg agyrlygy götermegiň hötdesinden gelip, bu görnüşleriň ikisinden hem kiçi bürünç medallara eýe boldy. Onuň 167 kilograma barabar bolan umumy netijesi hem bürünç medal bilen bellenildi.

Şeýlelikde, Daşoguz welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi Ýulduz Jumabaýewa türkmen wekiliýetine V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň ilkinji medallaryny getirdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň