Soňky habarlar

Arhiw

Türkiýäniň MNG awiakompaniýasynyň uçary Türkmenabat şäherine gondy

16:2412.08.2022
0
37159
Türkiýäniň MNG awiakompaniýasynyň uçary Türkmenabat şäherine gondy

10-njy awgustda MNG howa ýollarynyň uçary Türkmenabat şäheriniň halkara howa menziline üstünlikli gondy. Bu barada «Türkmenistanyň Ulag-Logistika Merkezi» AGPJ-nyň resmi saýty habar berýär.

AGPJ hünärmenleri we Türkmenabat şäheriniň halkara howa menziliniň kömegi bilen ýokary hünär derejesine laýyk ähli zerur hyzmatlary berdiler. Taraplar munuň bilen has netijeli hyzmatdaşlygyň we türkmen-türk gatnaşyklarynda täze derejä ýetjekdigine ynandyrdylar.

18 — 20-nji iýul aralygynda “Halkara tranzit transport koridorlary: özara baglanyşyk we ösüş” atly halkara konferensiýanyň dowamynda «Türkmenistanyň Ulag-Logistika Merkezi» AGPJ bilen Türkiýäniň “MNG howa ýollary” arasynda tehniki hyzmatyň mümkin bolmagy barada gepleşikler geçirildi. hyzmatlary we Türkmenabat şäheriniň halkara howa menzilinde uçar reaktiw ýangyjyna ýangyç guýmak.

Bu gepleşikleriň netijesinde taraplar şertnama baglaşmak kararyna geldiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň