Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenabat tikin fabriginde 28 million 795 müň manatlyk önüm öndürdi

15:2207.08.2022
0
6151
Türkmenabat tikin fabriginde 28 million 795 müň manatlyk önüm öndürdi

Türkmenabat tikin fabriginde ýylyň başyndan bäri 28 million 795 müň manatlykdan gowrak halkyň sarp edýän önümleri öndürildi. Bu meýilnamanyň 114 göterim berjaý edilendigi aňladýar.

Jeyhun.news habar gullugynyň habaryna görä, fabrikde dürli görnüşli eşikleriň 150-den gowragy öndürilýär. Olaryň arasynda ulular we dürli ýaşly çagalar üçin geýimler, ýorganlaryň we ýassyklaryň daşlygy, okuwçy gyzlar üçin eşikler, okuwçylar üçin ýantorbalar we beýlekiler ilatyň arasynda uly islegden peýdalanýar.

Häzirki wagtda täze okuw ýylynyň ýakynlaşmagy bilen bu ýerde mekdep okuwçylary üçin eşikleri tikmäge aýratyn üns berýärler. Alyjylara gyzlaryň köýnekleri, penjekleri, zähmet sapagynda geýilýän eşikler hödürlenilýär. Lebap welaýatynyň alty ýerinde fabrigiň mekdep bazary açyldy. Olarda mekdep okuwçylary üçin niýetlenen harytlardan başga-da, çaga geýimleri hem bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň