Soňky habarlar

Arhiw

Bundesliga birinji tapgyr: Azmunyň topary ýeňildi

10:4407.08.2022
0
1593
Bundesliga birinji tapgyr: Azmunyň topary ýeňildi

6-njy awgustda Germaniýanyň bundesligasynyň birinji tapgyryndan orun alan birnäçe duşuşyklar geçirildi. Hem günüň, hem tapgyryň merkezi duşuşygy hasaplanylýan «Borussiýa» (Dortmund) bilen «Baýeriň» arasyndaky gapma-garşylykda oýnuň ykbalyny ýeke-täk gol çözdi. Ol gol 9-njy minutda Marko Roýs tarapyndan derwezä gönükdirilip, ýer eýelerine üç utugy sowgat etdi. «Baýeriň» düzümindäki türkmen asylly eýranly hüjümçi Serdar Azmun 66-njy minutda Kerem Demirbaýyň ýerine oýna girdi. Azmunyň girmegi bilen myhmanlaryň hüjümleri has ýitileşdi, emma lewerkuzenden gelen oýunçylara hasaby deňlemek başartmady.

Şenbe güni oýnalan oýunlaryň netijeleri:

«Bohum»1-2 «Maýnz»;

«Augsburg» 0-4 «Fraýburg»;

«Wolfsburg» 2-2 «Werder»;

«Union» 3-1«Gerta»;

«Borussiýa» (Mýunhengladbah) 3-1 «Hoffenhaým»;

«Borussiýa» (Dortmund) 1-0 «Baýer».

Şu gün geçiriljek duşuşyklar:

«Ştutgart»-«Leýpzig»;

«Kýöln»-«Şalke 04».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň