Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly ýeňil atletikaçy «Aziýanyň çagalarynda» altyn medala mynasyp boldy

12:3101.08.2022
0
15517
Türkmenistanly ýeňil atletikaçy «Aziýanyň çagalarynda» altyn medala mynasyp boldy

«Aziýanyň çagalary» VII halkara sport oýunlarynyň ýeňil atletika boýunça bäsleşiklerine badalga berildi. Bu bäsleşiklere türkmen ýeňil atletikaçylary hem gatnaşýarlar.

Ildeşlerimizden Sabina Kasymjanowa ýetginjek gyzlaryň uzak aralyga ylgamak boýunça guralan (3000 metr) ýaryşynda altyn medal gazandy.

Sabina urally, sahaly, özbegistanly, sibirli we «Deňizýaka-2» ýygyndysyndan hem-de Russiýa Federasiýasynyň Uzak Gündogar sebitiniň toparyndan bolan garşydaşlarynyň ählisinden pellehana öň gelmegi başardy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň