«Türkmenistan» awiakompaniýasy 1-nji iýuldan içki gatnawlaryň sanyny köpeltdi

12:0002.07.2022
0
52781
«Türkmenistan» awiakompaniýasy 1-nji iýuldan içki gatnawlaryň sanyny köpeltdi

Ilatyň köp sanly islegini kanagatlandyrak maksady bilen, «Türkmenistan» awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň iýul aýyndan içki gatnawlaryň sanyny köpeltdi.

Bu gatnawlar sebitleri Aşgabat şäheri we biri-biri bilen has ýakynlaşdyrar. Gatnawlaryň sanynyň köpelendigi sebäpli, olaryň wagtyna käbir üýtgeşmeler girip biler.

Doly maglumat üçin şu telefon belgileri bilen habarlaşyp bilersiňiz: +99312391717 we 085.

Ugur

Hepdäniň günleri

Gündelik gatnawlaryň sany

Aşgabat ― Daşoguz

2, 4, 3

3

Aşgabat ― Daşoguz

1, 5, 6, 7

2

Daşoguz ― Aşgabat

2, 4, 3

3

Daşoguz ― Aşgabat

1, 5, 6, 7

2

Aşgabat ― Kerki

Her gün

1

Kerki ― Aşgabat

Her gün

1

Aşgabat ― Türkmenabat

Her gün

2

Türkmenabat ― Aşgabat

Her gün

2

Aşgabat ― Mary

Her gün

2

Mary ― Aşgabat

Her gün

2

Aşgabat ― Türkmenbaşy

1, 2, 3, 4

3

Aşgabat ― Türkmenbaşy

5, 6, 7

4

Türkmenbaşy ― Aşgabat

1, 2, 3, 4,

3

Türkmenbaşy ― Aşgabat

5, 6, 7

4

Daşoguz ― Türkmenbaşy

2

1

Daşoguz ― Mary

4

1

Daşoguz ― Kerki

5

1

Türkmenbaşy ― Daşoguz

2

1

Mary ― Daşoguz

4

1

Kerki ― Daşoguz

5

1

Türkmenabat ― Türkmenbaşy

6

1

Türkmenbaşy ― Türkmenabat

6

1

Mary ― Türkmenbaşy

3

1

Türkmenbaşy ― Mary

3

1

Türkmenbaşy ― Kerki

1

1

Kerki ― Türkmenbaşy

1

1

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň