Soňky habarlar

Arhiw

Telekeçilere pensiýa gatançlaryny tölemek üçin hasabat döwri başlandy

14:5801.07.2022
0
5239
Telekeçilere pensiýa gatançlaryny tölemek üçin hasabat döwri başlandy

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy ýurdumyzyň telekeçilerine 2022-nji ýylyň birinji ýarymynyň pensiýa gatançlaryny tölemek üçin hasabat döwrüniň başlandygyny ýatladýar.

"Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasyna laýyklykda, şu ýylyň 1-nji iýulyndan 15-nji awgustyna çenli pensiýa gatançlaryny töläp bilersiňiz.

Degişli bildiriş Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň web sahypasynda çap edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň