Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň çäginden Gazagystandan Eýrana ilkinji konteýner otlusy geçdi

21:4419.06.2022
0
16818
Türkmenistanyň çäginden Gazagystandan Eýrana ilkinji konteýner otlusy geçdi

Gazagystanyň Pawlodar şäherinden Türkmenistanyň çäginden üstaşyr Tährana ilkinji ýük otlusy geçdi. Kükürtden ýüklenen 48 sany konteýnerden ybarat görkezme otlusy birnäçe günläp Türkmenistanyň çäginden hereket etdi.

Eýranyň paýtagtyndan otly düzümi Türkiýä ugrady. Synag otlusynyň işe girizilmeginiň onlaýn dabarasyna Prezidentler Kasym-Jomart Tokaýew we Ebrahim Raisi gatnaşdy. Bu barada gazak habar beriş serişdeleri habar berýär.

Bellenilişi ýaly, täze logistiki çözgüt ýük ugradyjylar üçin diýseň özüne çekijidir. Ilkinji nobatda, bu möhleti babatda şeýledir. Hazar deňziniň üsti bilen ugradylma bilen deňeşdirilende, otly 6300 km-den gowrak aralygy bary-ýogy 12 günde geçer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň