Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň mejlisini geçirdi

21:4106.05.2022
0
1716
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň mejlisini geçirdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barylan işleriň jemlerine garaldy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, şeýle-de käbir guramaçylyk meselelerine seredildi we olar boýunça degişli resminamalara gol çekildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň