ABŞ-da adam beýnisine çip ýerleşdirmek synaglaryna başlanyldy

18:0906.05.2022
0
4769
ABŞ-da adam beýnisine çip ýerleşdirmek synaglaryna başlanyldy
Surat: istockphoto.com

«Synchron» kompaniýasy dünýädäki ilkinji beýni-kompýuter täjirçilik ulgamynyň, ýa-da Brain-Computer Interface (BCI) kliniki synaglaryna başlady. Ferra.ru-nyň habar bermegine laýyklykda, synaglaryň üstünlikli tamamlanan ýagdaýynda çipler isleg bildirýänler üçin köpçülikleýin satylyp başlanar.

Taslamany işläp taýýarlaýjylaryň pikiriçe, «Brain-Computer Interface» ulgamy mümkinçilikleri çäkli bolan adamlaryň daşarky dünýä bilen aragatnaşygyny ep-esli aňsatlaşdyrar. Beýnä bagly bolmadyk «Neuralink» çiplerinden tapawutlylykda, «Brain-Computer Interface» implantasiýa wagtynda gönüden-göni kellä ornaşdyrylan elektrodlar gan damarlaryndan beýni bilen arabaglanyşykly bolýar. Implantasiýa edilenden soň, ulgam beýniniň işjeňligini elektrik signallaryna öwürer we şeýlelik bilen onlaýn söwda, e-poçta, tekst habarlaşmasy we beýleki ýönekeý meseleleri çözmäge mümkinçilik döreder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň