Soňky habarlar

Arhiw

«Aşgabat» seýilgähi 1-nji maýdan işläp başlar

10:4830.04.2022
0
14058
«Aşgabat» seýilgähi 1-nji maýdan işläp başlar

Magtymguly şaýolunyň ugrunda ýerleşýän «Aşgabat» dynç alyş seýilgähi paýtagtyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny 1-nji maýdan başlap bu ýerde dynç almaga çagyrýar.

Bu ýere gelýänler üçin seýilgähde täsin attraksionlar, çagalar üçin niýetlenen gyzykly sport meýdançalary we dynç alyş oturgyçlary bar.

Seýilgähiň 10:00-dan 22:00-a çenli işleýändigini ýatladýarys. Her çarşenbe bolsa bu ýerde arassaçylyk günüdir.

«Aşgabat» türkmen paýtagtynyň iň bir gadymy seýilgähleriniň biri bolup, onuň meýdany 7 gektara deňdir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň