Mongoliýanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

09:5928.04.2022
0
2878
Mongoliýanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady
Surat: Alexander Astafyev / Sputnik / Pool via REUTERS

Mongoliýanyň Prezidenti Uhnaagiýn Hurelsuh Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy ýurtlaryň arasyndaky ýola goýlan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Gutlag «Türkmenistan» gazetinde neşir edildi. Onda şeýle setirler bar:

«Mongol halkynyň adyndan we hut öz adymdan Sizi hem-de türkmen halkyny Türkmenistan bilen Mongoliýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Iki ýurduň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmek hem-de ösdürmek işinde Siziň Alyhezretiňiz bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýändigimi bellemek isleýärin.

Pursatdan peýdalanyp, Size berk jan saglyk, işiňizde uly üstünlik, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa abadançylyk we rowaçlyk arzuw edýärin».

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň