Soňky habarlar

Arhiw

Awtoýoly «Fil» süzgüçleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär

15:4304.04.2022
0
766
Awtoýoly «Fil» süzgüçleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär

«Awtoýoly» awtohyzmatlar we söwda merkezi müşderilere Türkiýäniň «Fil» kompaniýasynyň ýokary hilli awtoulag süzgüçleriniň dürli görnüşlerini ýetirýändigini mälim edýär.

Häzirki wagtda «Awtoýoly» dükanlarynda «Fil» kompaniýasynyň howa süzgüçleri, kondisioner süzgüçleri, benzin süzgüçleri hem-de ýag süzgüçleri ýaly görnüşlerinden 300 töweregi dürli harytlar alyjylara hödürlenýär. Olary awtoulag hyzmatlarynyň we söwda dükanynyň ýurduň ähli sebitlerinde ýerleşýän nokatlaryndan tapmak bolýar.

«Awtoýoly» awtohyzmatlar we söwda merkezi ýokary hilli süzgüçleri öndürýän hem-de «Ford», «Mitsubishi», «Hyundai», «Lada», «Fiat», «JCB», «Komatsu» ýaly meşhur awtoulag önümçilik kompaniýalarynyň resmi hyzmatdaşy bolan «Fil» kompaniýasynyň Türkmenistandaky distribýutorydyr.

Kärhana 2008-nji ýyldan bäri ýurduň ähli ýerlerini «Fil» süzgüçleri bilen üpjün edip gelýär. Kompaniýanyň süzgüçleri awtoulag üçin zyýansyzlygy we uzak möhlete niýetlenendigi bilen tapawutlanýar.

«Fil» süzgüçlerini awtoyoly.com.tm saýtyndan ýa-da onuň ykjam goşundysyndan onlaýn görnüşde sargyt etmek esasynda hem satyn alyp bilersiňiz.

«Awtoýoly» awtoulag hyzmatlary we söwda dükanlarynyň salgylary:

  • Aşgabat ş.:
  • G.Kuliýew köçesi: +99312 75-40-09
  • Ankara (Ýubileýnaýa) köçesi: +99312 45-48-16;
  • «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi: +99312 46-91-02; 1972 (Atatürk) köçesi, 82-nji salgydaky awtoulaglara hyzmat ediş we söwda nokady;
  • Mary welaýaty, Mary şäheri, Bagtyýarlyk (Atabaýew) köçesi: +993 522 5-69-82;
  • Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Alaýaz köçesi: +993 322 6-19-19;
  • Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Görogly (Izmir) köçesi, 54-nji jaý: +993 422 2-97-01.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň