Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda mukaddes Oraza aýy başlady

09:0002.04.2022
0
7929
Türkmenistanda mukaddes Oraza aýy başlady

Şu gün Türkmenistanda mukaddes Remezan aýy (Oraza) başlady. Bu aýda musulmanlar agyzlaryny bekläp, ýagşy düzgünleri berjaý ederler. Ýurduň metjitlerinde ilkinji köpçülikleýin tarawa namazlary okaldy.

Remezan aýynda musulmanlar agyzlaryny bekläp, iýmek-içmekden ýüz öwrerler. Gün ýaşandan soň agşam namazynyň okalmagy bilen agyzlaryny açyp, agyz beklenýän wagta çenli iýip-içip bilerler.

Agyz beklenende gapma-garşylyklardan, ýaramaz häsiýetlerden saklanmalydyr. Oraza tutýan musulmanlar mümkin boldugyça ýagşy işleri we beýleki adamlara kömek etmelidirler. Göwne degşenleri ýaraşdyrmak, öýke-kinäni unutmak bu aýyň sogaply işleriniň biridir.

Musulmanlar üçin Remezan aýy köpden bäri garaşylýan aýlaryň biridir. Bu aý ruhy we beden taýdan arassalanmak aýydyr.

Oraza aýy şu ýylyň 2-nji maýynda tamamlanar.

Şu ýylyň Oraza aýy üçin agyz beklenýän we açylýan wagtlaryny şu ýerden ýükläp alyp bilersiňiz.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň