Arhiw

Berdimuhamedow Türkmenistanda 2022-nji ýylda geçiriljek iri çäreleriň sanawyny tassyklady

22:0028.01.2022
0
4811
Berdimuhamedow Türkmenistanda 2022-nji ýylda geçiriljek iri çäreleriň sanawyny tassyklady

Türkmenistanda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeler bilen dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen köpugurly gatnaşyklary has-da ösdürmek, ylmyň gazananlaryny, innowasion tilsimatlary önümçilige giňden ornaşdyrmak we ykdysady pudaklara maýa goýumlary çekmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda geçiriljek sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň we festiwallaryň Sanawy hem-de olary geçirmek boýunça guramaçylyk toparynyň düzümi tassyklanyldy. Ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň we festiwallaryň ýokary derejede, guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň