Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň egin-eşik dükanlary müşderileriň doglan günleri üçin niýetlenilen täze aksiýa yglan edýär

12:3908.01.2022
0
7117

Paýtagtymyz Aşgabadyň «Koton», «Koton Kids», «Colin`s», «Altin Yildiz», «Ramsey» we «Mavi»haryt nyşanly egin-eşik dükanlary müşderileriň doglan günleri üçin niýetlenilen täze hemişelik aksiýa çäresine başlaýandygyny yglan etdi

Bu aksiýa laýyklykda müşderi doglan gününde öz isleýän lybaslaryny «Koton», «Koton Kids», «Colin`s», «Altin Yildiz», «Ramsey» we «Mavi»haryt nyşanly egin-eşik dükanlaryndan 10 göterim arzan bahadan satyn alyp biler.

Müşderi täze hemişelik aksiýanyň mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp, 10 göterim arzan bahadan lybas satyn almaklyk üçin, özüniň ýaş toýy güni, edil şol gün bolmasa-da doglan gününden bir gün öň ýa-da ertesi gün doglan senesini tassyklaýan resminamasynyň göçürmesini bu dükanlaryň satyjylaryna görkezmeli.

«Koton», «Koton Kids», «Colin`s», «Altin Yildiz», «Ramsey» we «Mavi» haryt nyşanly egin-eşik dükanlary paýtagtymyz Aşgabatdaky «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýär.

Dükanlaryň şu aşakdaky instagram sahypalaryndan öz islän egin-eşikleriňizi sargyt edip bilersiňiz:

• koton_turkmenistan;
• ramsey_turkmenistan;
• altinyildizclassics_tkm;
• mavi_turkmenistan;
• colins_turkmenistan.

Dükanlar bilen internet torunyň IMO hat-habar alyş-çalşygy ulgamynyň esasynda habarlaşmaklyk üçin telefon belgiler:

• Koton Women +99361 643996;
• Koton Kids +99361 643985;
• Mavi, Colin`s +99361 643987;
• Ramsey +99361 644118;
• Altin Yildiz +99361 644059.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň