Soňky habarlar

Arhiw

Russiýa 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistandan ilkinji ýörite uçuşyny meýilleşdirýär

20:5305.01.2022
2
20199
Russiýa 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistandan ilkinji ýörite uçuşyny meýilleşdirýär

Russiýa Federasiýasynyň «S7» awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistandan ilkinji ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýanyň Aşgabatdaky diplomatik wekilhanasy habar berdi.

«S7» howa ýollarynyň Aşgabatdaky şahamçasy 10-njy ýanwardan başlap, adaty tertipde işläp başlar. 14-nji ýanwarda Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça Aşgabatda awiapetekleriň satuwynyň başlanjak senesi ýakynda habar berler.

Nobatdaky uçuş, koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkmenistan bilen yzygiderli gatnawlar togtadylandan soň, 2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri amala aşyrylan 33-nji ýörite uçuşy bolar. Orta hasap bilen Russiýanyň ilçihanasy Türkmenistandan Moskwa her aýda 3 gezek ýörite uçar gatnawyny gurnaýar. Şeýle uçuş soňky gezek 2021-nji ýylyň 24-nji dekabrynda amala aşyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Hurshid24 ( 13.01.2022 )

Здравствуйте администратор Туркменпортала ест вопрос насчёт чартерных рэйсов как и с кем связаться не подскажите

0