Soňky habarlar

Arhiw

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy çaga iýmiti önümleriniň köpdürli görnüşini hödürleýär

11:5528.12.2021
0
4114
«Şypaly Çomuç» dermanhanasy çaga iýmiti önümleriniň köpdürli görnüşini hödürleýär

Paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän «Şypaly Çomuç» dermanhanasy rus we ýewropaly önüm öndürijileriň islendik ýaşdaky kiçijik çagalar – ýaňy doglan, alty aýlyk, bir ýaşan körpejeler üçin niýetlenilen «Малютка», «Similac», «Heinz» ýaly köpdürli görnüşli çaga iýmiti önümlerini hödürleýär.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň köp sanly çaga iýmiti önümleriniň hil babatda dürli görnüşli we amatly bahaly bolmaklygynyň özi, müşderä bu önümiň islendik görnüşini saýlap almaklyga mümkinçilik berýär. Bulardan başga-da, bu dermanhana çaga iýmitleriniň käbir görnüşleri üçin arzanlaşyklary hem yglan edýär.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasyndan çagalar üçin niýetlenilen beýleki önümleri – arlyklaryň, pagta we çygly süpürgiçleriň, bäbekler üçin ýörite niýetlenilen sabynlaryň we şampunlaryň, emzikleriň, çaga iýmiti önümleri üçin niýetlenilen çüýşejikleriň dürli görnüşlerini satyn alyp bilersiňiz.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň lalezar-apteka.com.tm web sahypasynda bu dermanhananyň tejribeli hünärmeninden muzdsuz (tölegsiz) onlaýn maslahaty alyp bilersiňiz.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň salgysy: Aşgabat şäheriniň Sona Myradowa köçesiniň 21-nji jaýy («Lälezar» bazary).

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy bilen habarlaşmaklyk üçin telefon belgiler: 286500, 285200.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň