Soňky habarlar

Arhiw

TÝL ― 2021: ertir 11-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

22:0009.12.2021
0
2291
TÝL ― 2021: ertir 11-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Ertir ― 10-njy dekabrda Türkmenistanyň Futbol çempionatynyň 11-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçiriler. TFF-niň resmi saýty bu duşuşyklaryň geçiriljek ýeri, başlanjak wagty we eminleri barada maglumatlary paýlaşdy:

11-nji tapgyryň duşuşyklary:
10.12.2021 ý. (anna)

“Aşgabat” – “Nebitçi”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 17:45
Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: M.Öwezdurdyýew (Mary ş.)
Duşuşygyň komissary: B.Nurmyradow (Aşgabat ş.)

“Şagadam” – “Ahal”
Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)
Başlanýan wagty: 14:00
Duşuşygyň emini: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), N.Garajaýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: E.Annamyradow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: O.Mämmetgeldiýew (Aşgabat ş.)

“Merw” – “Energetik”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: A.Gurbanow (Aşgabat ş.), R.Ereşow (Türkmenabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: S.Çaryýew (Mary ş.)
Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: H.Atanyýazow (Aşgabat ş.)

“Köpetdag” – “Altyn Asyr”
Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)
Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), A.Begnazarow (Mary ş.)
Ätiýaçdaky emin: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: R.Japarow (Aşgabat ş.).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň