Soňky habarlar

Arhiw

Rahat Japarow SSKA bilen Täjigistanyň çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy

23:4705.12.2021
0
3314
Rahat Japarow SSKA bilen Täjigistanyň çempionatynda bürünç medala mynasyp boldy

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň derwezeçisi Rahat Japarow Duşenbe şäheriniň “SSKA-Pamir” toparynyň düzüminde Täjigistanyň futbol çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy.

Ýerli futbol çempionatynyň soňky tapgyrynda “Hujand” bilen duşuşan “SSKA-Pamir” 1:0 hasabynda üstün çykyp, arzyly orna düşmegi başardy. Toparynyň bürünç medal gazanmagynda R.Japarowyň uly goşant goşandygyny bellemek gerek.

Ýeri gelende bellesek, 25 ýaşly R.Japarow “SSKA-Pamir” toparynyň düzüminde şu ýylyň awgust aýynda goşuldy. Ol şeýle-de, Russiýanyň ýaşlar toparlarynda, paýtagtymyzyň “Köpetdag”, “Abdyş-Ata” (Gyrgyz Respublikasy) hem-de “Buhara” (Özbegistan) toparlarynda çykyş etdi.

Bilşiňiz ýaly, Täjigistanyň futbol çempionatynyň şu möwsüminde “Istiklol” topary 10-njy gezek çempionlyk derejesini gazandy. “Hujand” topary ýaryş tertibini ikinji orunda tamamlady.

Şeýlelik-de, ýurduň çempiony “Istiklol” öňümizdäki möwsümde AFK-nyň çempionlar ligasynyň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş etmäge mümkinçilik aldy. Çempionaty ikinji, üçünji orunlarda tamamlan “Hujand” bilen “SSKA-Pamir” AFK-nyň Kubogy – 2022-niň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş ederler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň