Soňky habarlar

Arhiw

TÝL 2021: ertir 10-njy tapgyryň duşuşyklary geçiriler

17:1702.12.2021
0
1973
TÝL  2021: ertir 10-njy tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Ertir, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 10-njy tapgyrynyň duşuşyklary geçiriler. TFF-niň resmi saýty tapgyryň duşuşyklarynyň geçiriljek ýeri, başlanjak wagty we eminleri barada aşakdaky maglumatlary paýlaşdy:

10-njy tapgyryň duşuşyklary:
03.12.2021 ý. (anna)

“Merw” – “Aşgabat”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)
Kömekçi eminler: N.Garajaýew (Aşgabat ş.), A.Jumaýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Ýolöten ş.)
Gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: A.Mämmetgulyýew (Aşgabat ş.)

“Altyn Asyr” – “Şagadam”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Aşgabat ş. Büzmeýin etr.)
Başlanýan wagty: 16:00
Duşuşygyň emini: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Kömekçi eminler: Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)
Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)
Duşuşygyň komissary: H.Ataniýazow (Aşgabat ş.)

“Nebitçi” – “Köpetdag”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), B.Atdyýew (Tejen ş.)
Ätiýaçdaky emin: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)
Gözegçi emin: B.Atajanow (Daşoguz ş.)
Duşuşygyň komissary: G.Kanaýew (Aşgabat ş.)

“Energetik” – “Ahal”
Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 15:00
Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), E. Annamyradow (Balkanabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)
Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň komissary: O.Mämmetgeldiýew (Aşgabat ş.).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň