Soňky habarlar

Arhiw

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» boş iş ornuny hödürleýär

11:1926.11.2021
0
14263
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» boş iş ornuny hödürleýär

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky wezipä hünärli we talabalaýyk dalaşgärleri işe çagyrýar.

Gyýanlyda işlemek üçin zähmet howpsuzlygy boýunça hünärmen.

Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:
1. Bilimi: inženerçilik ugrundan ýokary bilimli.
2. Iş tejribesi: degişli ugurda 3 — 5 ýyl iş tejribeli.
3. Dili: iňlis, türkmen, iňlis we rus dillerini erkin bilmeli.
4. Endikleri we başarnyklary: MS Office programmasynda işläp bilmeli.

Resmi kagyzlary «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasyndan alyp bolar.

Salgy: Aşgabat şäheri, 744027, Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýy (blok-B).

Doldurylan sowalnamalary familiýaňyzy, adyňyzy görkezip, bildirişiň çap edilen gününden başlap, 1 hepdeden gijä galman, «PÇ(T)SB» kompaniýasyna tabşyrmaly ýa-da recruitment.tm@petronas.com.my elektron salgysyna ibermeli.

Bu baradaky bildiriş «Нейтральный Туркменистан» gazetinde çap edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň