Soňky habarlar

Arhiw

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy ýata näsaglara ideg etmeklik üçin niýetlenilen lukmançylyk önümlerini hödürleýär

13:2504.11.2021
0
4048

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň satuw tekjesinde 5000-den gowrak derman we lukmançylyk önümleri, şol sanda ýata näsaglara we garrylara ideg etmeklik üçin niýetlenilen önümler bar.

«Şypaly Çomuç» dermanhanada ulular üçin niýetlenilen arlyk, kleýonka düşekçejik (podkladka), wesme (kosmetika) serişdeleri, katetor (kateter - siýdikligi boşatmak üçin turbajyk) we başga-da birnäçe näsaglygyň öňüni alyş lukmançylyk serişdeleri bar.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasyndan satuwa çykarylan ähli dermanlar Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan hasaba alnyp tassyklanylan dermanlardyr.


Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň