ÝUNISEF Türkmenistana arassaçylyk enjamlaryny berdi

21:0129.10.2021
0
11585
ÝUNISEF Türkmenistana arassaçylyk enjamlaryny berdi

Oktýabr aýynda ÝUNISEF-iň ýörite edarasy Türkmenistanyň hökümetine ýiti ýokanç kesellere taýýarlyk we garşy göreş meýilnamasynyň çäginde olara gözegçiligi we arassaçylyk çärelerini goldamak üçin 5400 el arassalaýjy dispenseri berdi.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 3400 dispenser, ýurduň Bilim ministrligine 2000 arassalaýjy enjam berildi.

Jemi 132,000 dollarlyk dispenserler Türkmenistanyň hemme ýerindäki lukmançylyk edaralaryna we orta mekdeplere paýlanar diýip, ÝUNISEF sosial ulgamlarynda habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň