Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 19-njy oktýabr

08:0019.10.2021
0
5995
Howa maglumaty: 19-njy oktýabr

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 19-njy oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +110, gündizine +24... +260 maýyl bolar. Howanyň basyşy 736 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +8... +100, gündizine +23... +250 maýyl bolar. Howanyň basyşy 713 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +140, gündizine +19... +240, kenarýaka etraplarynda +16... +210 maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +19... +210, basyşy 753 mm, çyglylygy 30 — 50%.

Awazada: howa +18... +200, basyşy 759 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkanabat şäherinde: howa +22... +240, basyşy 760 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +8... +130, gündizine +21... +260 maýyl bolar.

Änew şäherinde: howa +24... +260, basyşy 739 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Tejen şäherinde: howa +23... +250, basyşy 745 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Mary welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +100, gündizine +22... +270 maýyl bolar.

Mary şäherinde: howa +24... +260, basyşy 740 mm, çyglylygy 15 — 35%.

Baýramaly şäherinde: howa +25... +270, basyşy 739 mm, çyglylygy 10 — 30.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +80, gündizine +21... +260 maýyl bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +23... +250, basyşy 743 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Kerki şäherinde: howa +24... +260, basyşy 739 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +70, gündizine +18... +230 maýyl bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +20... +220, basyşy 752 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Köneürgenç şäherinde: howa +19... +210, basyşy 754 mm, çyglylygy 25 — 45%.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň